Informática 3r


E-LEARNING

Aprendre en internet: aprenentatge formal i informal.

En una societat en xarxa com l’actual, l’aprenentatge es produeix més enllà de l’educació formal. Es a dir fora de les aules, sense fronteres i en qualsevol moment. Internet és per l’aprenentatge informal és una finestra oberta a la construcció permanent de coneixement i intel·ligència col·lectiva fora de les estructures acadèmiques formals.

Quan un usuari busca informació per la xarxa està iniciant un mecanisme d’ aprenentatge informal, on aquesta es facilitada pel mitjà. “ L’educació facilitada mitjançant tècniques web, que permeten a les persones aprendre a distància amb l’ús de les tecnologies i d’Internet” Liao i Lu (2008) . Amb aquesta definició podem connectar mitjà (Internet) i acció (aprendre) i així donar sentit a l’ aprenentatge informal via e-learning.

Així doncs cada vegada l’e-learning està més centrat en la flexibilitat. la participació i la superació del concepte d’aula. El desenvolupament de les tecnologies mòbils i la ràpida evolució del programari social han afavorit el canvi, en el sentit que no necessàriament s’accedeix als materials i a les activitats d’aprenentatge a través de l’ordinador, sinó també des de diferents tipus de plataformes. I també a partir d’eines utilitzades per a la vida quotidiana (blogs, espais socials, missatgeria instantània, etc.) que també es poden usar per a la formació, de manera que les barreres entre l’aprenentatge informal i l’aprenentatge formal a la xarxa es van fent més estretes.

Cada vegada més la informalitat en l’aprenentatge adquireix notorietat possibilitant als usuaris aprendre al seu ritme, en qualsevol lloc, sense títols ni cost en bases a plataformes conegudes.

Per contextualitzar-lo podem dir que l’e-learning és qualsevol mitjà electrònic de distribució, participació i suport a l’aprenentatge, normalment mitjançant Internet i serveis de mitjans electrònics relacionats, com l’aprenentatge per ordinador, les aules virtuals i la col·laboració digital. L’e-learning s’utilitza per a una àmplia gamma d’activitats i objectius, i sovint requereix una col·laboració efectiva entre diferents actors professionals. Així doncs l’e-learning és cada vegada una element més usat en escoles tot i que també s’utilitza informalment a casa per desenvolupar aficions o com a suport per a activitats personals, com fer recerques d’economia domèstica, investigar sobre possibles vacances, com anar d’un lloc a un altre de manera ràpida i econòmica,..

Principalment l’e-learning neix amb un objectius:

•  Estalvi de costos

•  Aprenentatge (just in time)

•  Millorar el nivell de l’educació

•  Eliminar barreres

•  Personalitzar l’educació.

•  Internacionalitzar aprenentatges

•  Millorar el compromís

•  Connectar persones i interessos d’aprenentatge.

Analitzant aquests objectius veiem que més d’un d’ells és possibilitador de contextos d’informalitat d’aprenentatges.

L’ús de les noves tecnologies i les pàgines socials comporta l’execució de mecanismes que generen aprenentatge i nou coneixement.

Des del punt de vista de l’ensenyament en línia aquest fet té un doble interès. D’una banda, desenvolupar noves estratègies i metodologies que facin emergir l’aprenentatge informal que es dóna dins i fora de les aules, connectant l’entorn formatiu amb l’experiència personal dels estudiants en tots els seus àmbits a través del seu univers digital. I d’altra banda, enriquir i personalitzar el contingut de la formació en relació amb cada estudiant individual, però també en benefici del grup, en la mesura que la dinàmica sigui més o menys col·laborativ

Entorns d’aprenentatge ,personal i en xarxes

  •  PLE:
    És un conjunt d’eines, serveis, relacions, connexions i interaccions que fem servir habitualment i que afavoreixen el nostre aprenentatge (informal) en el dia a dia i que fan que aquest aprenentatge es converteixi en coneixement
     
    Alguns autors destaquen que les connexions són l’autèntica essència del PLE, la resta, les eines de creació de continguts, gestió, emmagatzematge i difusió d’artefactes digitals, les de comunicació, els protocols i APIS, les gestió d’identitat, presència, etc. Solament exerceixen un rol complementari.
  • PLN: Les PLNs han existit sempre. Originalment, eren la família i amics, docents que treballen o han treballat amb nosaltres, però amb Internet i les eines Web 2.0 les PLN poden incloure diferents comunitats: xarxes socials, blocs, wikis, eines de marcatge social… Bàsicament, qualsevol persona amb la que interactuem és part de la nostra PLN. La majoria dels aprenentatges es duen a terme en línia, perquè és fàcil de trobar i connectar-se amb altres persones amb interessos similars de tot el món.

Com i de què està compost el PLE de cada individu està totalment determinat pel seu grau d’adopció de la tecnologia. En essència, com ho descriu Marc Prensky en el seu assaig “La mort del comandament i del control”, hi ha els anomenats nadius digitals i els immigrants digitals. Els nadius són aquells nascuts després dels anys 80 i 90, quan ja existia la tecnologia. Els immigrants, per contra, són els nascuts en èpoques anteriors, als que la tecnologia els va arribar quan ja eren adults, la qual cosa dificulta en major o menor grau la seva adherència i aprenentatge de la tecnologia.
EL PLE d’un nadiu digital estarà ple de tecnologies de la informació, xarxes socials, xat, nous i interactius programes. A més, el nadiu digital té la capacitat d’estar usant diversos elements del seu PLE al temps, configurant el que es defineix com “usuaris multitasca”, els qui, per la mateixa pressió del medi, van aprendre a estar tot el temps connectats ia estar interactuant amb diverses situacions al mateix temps.
EL PLE d’un immigrant digital serà molt diferent. Si bé estarà compost també per eines tecnològiques, la seva qualitat i quantitat seran molt diferents, així com el seu ús. A més, en el PLE d’un immigrant digital estaran inclosos els mitjans d’aprenentatge més tradicional, com els llibres de text, les enciclopèdies, la televisió i el correu físic o virtual. No obstant això, això no és una regla. Es pot donar un millor ús de les TIC a algú nascut abans de 1980, depenent del seu grau de capacitat, i el seu grau d’interès en aquestes tecnologies.

 En l’actualitat, la major part de les plataformes educatives són programes computacionals (programari), o equips electrònics (maquinari). Per a això la plataforma ha de complir certs elements i característiques per poder complir el seu objectiu, la quals s’agrupen de la següent manera:

LMS (Learning Management System): és el punt de contacte entre els usuaris de la plataforma (professors, estudiants i empleats, fonamentalment). S’encarrega, entre altres coses, de presentar els cursos als usuaris, del seguiment de l’activitat de l’alumne, etc.

LCMS (Learning Content Management System): la qual engloba, aspectes directament relacionats amb la gestió de continguts i la publicació dels mateixos. També inclou l’eina d’autor emprada en la generació dels continguts dels cursos.

Eines de comunicació: perquè els participants d’una activitat formativa puguin comunicar-se i treballar en comú, han de proporcionar-se els mecanismes necessaris per a això (xat, fòrums, correu electrònic, intercanvi de fitxers, etc.).

Eines d’administració: les quals són essencials per a l’assignació de permisos dins de cada un dels cursos, per poder controlar la inscripció i l’accés a les diferents etapes del curs.

Tipos

Lo más importante de una Plataforma Educativa reside en las posibilidades que tenga y en el uso que se haga de las mismas para facilitar la enseñanza de los cursos, las cuales funcionan con fines administrativos, educativos, de investigación, o de simple comunicación y se encuentran clasificadas de la siguiente manera:

Comerciales

Es una plataforma en la que se tiene que pagar una cuota de instalación y mantenimiento para poder hacer uso de ella y puede variar dependiendo del número de usuarios. Su uso depende de los objetivos para los que se utilice este tipo de plataforma (administrativo, educativo o simple comunicación). En el tipo de plataforma educativa existen algunas ventajas, entre ellas se encuentra una fácil instalación de la aplicación, una rápida asistencia técnica, ofrecen actualizaciones, son fiables y se pueden desarrollar módulos específicos. Como desventajas se encuentran el aumento de precios de las licencias, la licencia de derecho a instalar la aplicación en un servidor y el mayor problema radica cuando no se pueden instalar las actualizaciones en equipos distintos.NO SE PAGA

Software Libre

Es una plataforma que como su nombre indica es libre, lo que la hace ser una aplicación de tipo masiva. Cuentan con un tipo especial de licencia llamada GPL (General Public License), la cual brinda cuatro tipos de libertades a los usuarios: -Libertad de usar el programa con cualquier propósito. -Libertad de estudiar el programa desde un punto de vista funcional y adaptarlo a las necesidades. -Libertad de distribuir copias. -Libertad de mejorar el programa y hacer públicas las mejoras. Las ventajas de esta aplicación radican en que la mayoría de las actualizaciones y el número de licencias son gratuitas. La evolución de funcionalidades es aceptada por los usuarios pero no por las empresas. Estos usuarios realizan pruebas, lo que significa que la liberación de versiones nuevas es estable. El software es modular lo que permite sólo ejecutar lo que se necesita. La única desventaja es que hay más funciones en las plataformas comerciales que en las de tipo libre.

Desarrollo Propio

Este tipo de plataforma no está dirigida a la comercialización, ni persigue un objetivo económico como las comerciales y tampoco están pensadas en una distribución masiva como las libres. Su principal objetivo es responder a situaciones educativas. Este tipo de plataforma se desarrolla en instituciones o grupos de investigación por lo que se desarrolla y da seguimiento a un tema, se puede tener independencia total, ya que se minimizan los costos si se tiene una plataforma propia y no hay cambios a otras plataformas por lo que no depende de otras empresas para la planificación, diseño, creación o modificación.

Existen algunas plataformas en las que se restringe su utilidad al hecho de sólo facilitar contenidos y materiales de aprendizaje, en este caso se les identifica como gestores o plataformas para difundir recursos de aprendizaje (CMS). Otro caso son las denominadas aulas virtuales, cuyo eje central es comunicar y brindar las facilidades para el desarrollo del trabajo colaborativo entre los estudiantes. Por otro lado están las plataformas de mayor complejidad que pretenden cubrir todas las necesidades de los usuarios, llamados entornos virtuales o sistemas para la gestión de aprendizaje (LMS) o campus virtual , muchas instituciones de educación superior ya cuentan con este tipo de plataformas especiales para actividades de e-learning.Objetivo de esta tecnología

La finalidad del uso de una plataforma educativa dependerá de las necesidades que tengan los usuarios, y por la organización o institución que la requiere. Si bien es cierto, el objetivo universal del e-learning es facilitar procesos de enseñanza aprendizaje en los estudiantes, hay casos en los que se restringe su utilidad al hecho de sólo facilitar contenidos y materiales de aprendizaje , en este caso se les identifica como Gestores o Plataformas para Difundir Recursos De Aprendizaje (CMS). En otros casos están las denominadas Aulas Virtuales, cuyo eje es la comunicación y brindar las facilidades para el desarrollo del trabajo colaborativo entre los estudiantes. Por otro lado están las plataformas de mayor complejidad que pretenden cubrir todas las necesidades de los usuarios, llamados Entornos Virtuales o Sistemas para la Gestión de Aprendizaje (LMS) o Campus Virtual, muchas instituciones de educación superior ya cuentan con este tipo de e-learning.

En todos los casos existe el peligro de que se altere el objetivo de origen de la plataforma, el usuario que no encuentra las características exigidas: facilidad, rapidez y eficiencia, migrará hacia otros horizontes que sí se las ofrezca, es por esta razón que la plataforma elegida o diseñada debe contemplar cuidadosamente las demandas de los estudiantes.

ACTIVITAT

1.Fes un llistat de campus virtuals de les universitats espanyoles indicant la seua URL

2.- Matricula-te en un curs de e-learnin per aprendre anglés.Quins són els passos a eguir pera matricular-te.

3.-Qué es la plataforma Moodle? Per a que es fa servir?

4.-Quines eines ofereix una plataforma e-learning?

Fes un mapa conceptual del contingut anterior y puja’l al drive.

Entorns d’aprenentatge ,personal i en xarxes.Rasteig de fonts.Xarxes socials.: classificació.Sindicació i mesures de protecció.

Anuncios
Esta entrada fue publicada en Uncategorized. Guarda el enlace permanente.

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s