Informàtica 3r


Informàtica i societat

Tipus de programari.Tipus de licencies.Propietat intel.lectual

A grans trets, un programari és un equipament lògic d’un sistema informàtic. A través d’un programari es poden realitzar tasques específiques o la solució de problemes. Per tant, el programari pot ser considerat com un recurs digital, no físic o concret, el qual es contraposa al maquinari, el qual sí que és un mitjà tangible o concret. En altres paraules, un programari és tot aquell programa informàtic, que es basa en un llenguatge o sistema lògic, que ens serveix per a resoldre algun problema o realitzar una activitat. El comú és que el programari respongui a una ordre, a més que ell mateix pot aportar certa informació perquè executi una tasca específica.

Tipus de programari

1. Programari de sistema: és el que ens permet establir una interacció amb un maquinari, a través de programes que administren els recursos i proporcionen una interfície d’ús. El millor exemple en aquest sentit són els populars sistemes operatius com Windows, Linux o Mac OS.

2. Programari de programació: com el seu nom indica, és el programari que ens permet programar o desenvolupar un programa informàtic a través d’ús de regles lògiques i un llenguatge específic, els quals ens permeten donar-li forma. D’aquesta manera, podem crear una eina que ens ajudi a resoldre un problema o realitzar una activitat o tasca específica. Els millors exemples al respecte són els editors de text, compiladors, els intèrprets i els entorns de desenvolupament integrats.

3. Programari d’aplicació: aquest tipus de programari permeten realitzar tasques específiques. Per tant, aquest programari s’enfoca únicament en un aspecte o en la resolució d’algun problema en particular i no, com ho fan els programari de sistema, a proporcionar un funcionament general molt més complexos. En aquest sentit, els programes que utilitzem diàriament en els nostres ordinadors són d’aquest tipus, ja que s’enfoquen en una tasca en particular. Així, exemples d’aquest tipus de programari són els processadors de text, els editors, els fulls de càlcul, les bases de dades, els programes per a comunicació, etc.

Activitat 1
Fes un llista amb exemples de de programari de sistema, de programació i d’aplicació

Tipus de llicencies

Primer cal distinguir entre llicencia,patent i deret d’autor

Llicència: contracte entre el desenvolupador d’un programari sotmès a propietat intel·lectual ja drets d’autor i l’usuari, en el qual es defineixen amb precisió els drets i
deures de les dues parts. És el desenvolupador, o aquell a qui aquest hagi cedit els
drets d’explotació, qui tria la llicència segons la qual distribueix el programari .
Patent: conjunt de drets exclusius garantits per un govern o autoritat al
inventor d’un nou producte (material o immaterial) susceptible de ser explotat
industrialment per al bé del sol·licitant per un període de temps limitat .
Dret d’autor o copyright: forma de protecció proporcionada per les lleis vigents
en la majoria dels països per als autors d’obres originals incloent obres
literàries, dramàtiques, musicals, artístiques i intel·lectuals, tant publicades com
pendents de publicar .
Per tant podem distinguir diversos tipus de llicencies
1.-Programari lliure : proporciona la llibertat de
Executar el programa, per a qualsevol propòsit;
Estudiar el funcionament del programa, i adaptar-lo a les seves necessitats;
Redistribuir còpies;
Millorar el programa, i posar les seves millores a disposició del públic, per a benefici
de tota la comunitat.
2.-Programari de codi obert . els seus termes de distribució compleixen els criteris de

Distribució lliure;
Inclusió del codi font;
Permetre modificacions i treballs derivats en les mateixes condicions que la programari original;
Integritat del codi font de l’autor, i pot requerir que els treballs derivats tinguin un nom o versió;
No discriminació a persones o grups;
Sense ús restringit camp d’activitat;
Els drets atorgats a un programa seran vàlids per a tot el programari redistribuït sense imposar condicions complementàries;
La llicència no ha de ser específica per a un producte determinat;
La llicència no ha de posar restriccions a un altre producte que es distribueixi juntament amb el programari llicenciat;
La llicència ha de ser tecnològicament neutral.
3.-Estàndard obert: segons Bruce Perens, el basat en els principis de

Disponibilitat;
Maximitzar les opcions de l’usuari final;
No aplicar taxes sobre la implementació;
Sense discriminació de implementador;
Permís d’extensió o restricció;
Evitar pràctiques predatòries per fabricants dominants .
4.-Programari de domini públic: la que no té copyright
5.-Programari amb copyleft: programari lliure amb termes de distribució que no permeten als  redistribuïdors afegir restriccions addicionals quan ho redistribueixen o modifiquen,
és a dir, la versió modificada ha de ser també lliure .
6.-Programari semilliure: aquell que no és lliure, però ve amb el permís d’ús, còpia,
distribuït i modificat per a particulars sense ànim de lucre .
7.-Freeware: s’usa comunament per a programes que permeten la redistribució però no la
modificació (i el seu codi font no està disponible) .
8.-Shareware: programari amb autorització de redistribuir còpies, però s’ha de pagar càrrec per llicència d’ús continuat.
9.-Programari privatiu: aquell l’ús, redistribució o modificació és prohibit o necessiten una autorització.
10.-Programari comercial: el desenvolupat per una empresa que pretén guanyar diners per el sev  ús.
Activitat 2: Posa un exemple de cada tipus de programari segons el tipus de llicencia que tinguen.
Activitat 3:Quine diferences hi ha entre els freeware, el shareware i el comercial? Explica-les
Anuncios
Esta entrada fue publicada en Uncategorized. Guarda el enlace permanente.

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

w

Conectando a %s